اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۵۹۵۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۸۹۰۵۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
مدیریت:آقای رضا صابر ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
تلفکس ۵۵۸۱۸۷۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۳۰۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
چهار راه گلوبندک ، پاساژ گلوبندک ، زیر همکف ، پلاک 7

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • چهار راه گلوبندک ، پاساژ گلوبندک ، زیر همکف ، پلاک 7

  • :
  • ۵۵۵۹۵۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۸۹۰۵۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • مدیریت:آقای رضا صابر ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • تلفکس ۵۵۸۱۸۷۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای صابر
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۵۹۵۸۴۹
 
 

آدرس