اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۵۹۵۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۸۹۰۵۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
مدیریت:آقای رضا صابر ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
تلفکس ۵۵۸۱۸۷۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۳۰۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
چهار راه گلوبندک ، پاساژ گلوبندک ، زیر همکف ، پلاک 7

تولید کننده فلنج بازرگانی صابر

تلفن

  • ۵۵۵۹۵۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۸۹۰۵۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • مدیریت:آقای رضا صابر ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • تلفکس ۵۵۸۱۸۷۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۹۳۰۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  چهار راه گلوبندک ، پاساژ گلوبندک ، زیر همکف ، پلاک 7